Partalar,partalar…

Bəli…Bu həftədəki 2-ci postum.Bu postum ümumilikdə mənim fikirlərimdən tam fərqlidir.Sadəcə yazmaq istədim və yazıram.Partalar..Nədir parta ? 

Hər insan həyatının 11 ilini partalarla keçirir.Bəzən hüznlü,bəzən sevincli keçir.Amma oturursan…Bir o olur sənin ən yaxın dostun.Nə zamanmı? Sevdiyin sənin onu sevdiyini bilməyəndə artıq sənin partan öz “sinəsində” daşıyır o sevgini.Özünü tək hiss edirsənsə bir o sənə olur ən yaxın dost.Ürəyindəkilərin yazıldığı yeganə dost.Hansı ki,səndəm başqalarıda oturur o partada.Müəllim hirslənəndə sənin  odur səni rahatladan yeganə zad.Sənin necə “güclü”,”yenilməz”,”qeyri-adi” olduğunun ilk partan bilir.İlk onda öyrənirsən həyata qarşı gəlməyi.Nə iləmi ?Hamının yazma dediyini yazaraq.

Niyə hər səhər gələndə ilk gözün partana dəyir ? Çünki o sənin ən yaxın dostundur artıq.Sənin yenilməzlik səlnaməndir o partalar.Bəzən də ən yaxın köməkçindir.Dərsinin bilmirsənsə nə “Hazırlaşmamışam” deyən dostların,nə də sənin kitabların sənə yardım etmir.Bir o partalar bilir sənin bilmədiklərini…İlk hirsləndiyində elə onlar olur.Onlar sənə öyrədir necə sevdiklərini yaza bilərsən.Və onlardır sən məktəbdən ayrılanda səni soyuqcasına yola salanlar.Onlardır sənin həyatı yazmağa başladığın yerlər.Onlardır səni parta yoldaşınla qara qələmlə ayıran.Və onlardır bu həyatın acı lövhələri.Söyüşlə,sevgiylə,güclə dolu partalardır…

 

 

 

Advertisements

Cavab qoy

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s